МЕТКОН 2000

metkon-eood
МЕТКОН 2000 ЕООД

Други инструментални стомани

Ф250- 18 ХГТф230- 4Х5МФ
ф40- ХВГф250- 3Х2В8
Ф200- 5 ХНМф50- ШХ15
Ф150- 5 ХНМФ50- 65 Г
Ф130- 4 ХГМФ