МЕТКОН 2000

metkon-eood
МЕТКОН 2000 ЕООД

КВС - кръгли и плоски стомани

Сплавите на желязото с въглерод, които съдържат въглерод над 2,14% се наричат чугуни. Чугуните се различават от стоманите по редица свойства – имат по-ниска температура на топене, по-крехки са и могат да се отливат по-добре от тях. Сплавите със съдържание на въглерод под 0,025% са по-близки по свойства до чистото желязо – по-меки са и имат значително по-ниска якост.

Ф10Ф65Ф150Ф281
Ф16Ф70Ф160Ф300
Ф20Ф75Ф170Ф360
Ф25Ф80Ф180Ф350
Ф30Ф85Ф190Ф400
Ф32Ф90Ф200кв.35х35
Ф35Ф95Ф210кв.40х40
Ф40Ф100Ф220кв. 70х70
Ф42Ф110Ф230кв. 60х60
Ф45Ф120Ф240кв. 80х80
Ф50Ф130Ф250кв.100х100
Ф55Ф140Ф264кв.120х120
Ф60   
Ф20Ф70Ф120Ф170
Ф30Ф80Ф130Ф180
Ф50Ф90Ф140Ф200
Ф53Ф100Ф150Ф250
Ф60Ф110Ф160